Почетна » Економија » Од фебруара већа новчана накнада за незапослене у Србији

Накнада за незапослене

Од фебруара већа новчана накнада за незапослене у Србији

Од 1. фебруара примењиваће се нови, већи износи основица дневне новчане накнаде за незапослене, као и највиши и најнижи месечни износ, па ће накнаде оних који остају без посла, а остваре право на ово примање, добијати нешто више новца.

То значи да ће дневна новчана накнада износити 1.407 динара, најнижи месечни износ новчане накнаде биће 31.503 динара, а највиши 73.029 динара.

На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, веће основице ускладила је Национална служба за запошљавање. Овим законом је прописано да се основица дневне накнаде, као и највиша и најнижа месечна накнада, усклађују једном годишње са индексом потрошачких цена у претходној години и да се примењују од фебруара.

Индекс потрошачких цена је, према податку Републичког завода за статистику за 2023. годину, износио 7,6 одсто, а када се овај податак примени на досадашње износе накнада, од фебруара ће дневна новчана накнада управо износити 1.407 динара.

Основица дневне накнаде је важна, јер се незапосленима који остваре право на новчану накнаду, приликом обрачуна тог примања, прво рачуна дневна накнада, која се иначе добија тако што се основица те накнаде помножи са личним коефицијентом.

Лични коефицијент је другачији за сваку незапослену особу појединачно и зависи од тога колика је ко примања имао за време док је био запослен. Заправо представља однос укупне зараде у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је престао радни однос и просечне годишње зараде у Србији према последњем податку који објави Републички завод за статистику.

Прошлог новембра 27.854 корисника накнаде НСЗ-а

У новембру 2023, на евиденцији НСЗ-а било је 27.854 корисника новчане накнаде, а у току целе прошле године било их је највише у фебруару – 30.872, а најмање корисника управо прошлог новембра.

Овакву врсту помоћи затражило је најмање корисника у филијалама у Гњилану (26) и Косовској Митровици (42), а потом у Вршцу (283), Пожаревцу (337), Кикинди (350) и Бору (4.350), док је убедљиво највише корисника из главног града, њих 3.920.

Према подацима Националне службе за запошљавање, у Београду је без посла око 44.000 људи, а који се послови највише траже и како се може најбрже до посла, можете прочитати овде.

 

Извор: Политика

Припремила редакција Компас инфо
Повезани чланци:

Портал Компас Инфо посебну пажњу посвећује темама које се тичу друштва, економије, вере, културе, историје, традиције и идентитета народа који живе у овом региону. Желимо да вам пружимо објективан, балансиран и прогресиван поглед на свет око нас, као и да подстакнемо на размишљање, дискусију и деловање у правцу бољег друштва за све нас.