Услови коришћења

Делимично или потпуно коришћење текстуалних/фото/видео материјала објављених на вебсајту kompasinfo.rs (даље – „Сајт“), за које права поседује Компас Инфо(означених знаком ©KompasInfo), допушта се само под условом публиковања линка и/или директог хиперлинка отовреног за претраживаче, на непосредну адресу материјала на Сајту, као и уз навођење аутора датог материјала.

Приликом коришћења материјала не допушта се уношење измена које мењају садржај материјала. Наведену дозволу Компас Инфо може променити у било које време у једностраном поретку, без специјалног упозорења. Нова редакција дозволе ступа на снагу од тренутка објављивања на адреси: https://kompasinfo.rs/uslovi-koriscenja/