Почетна » Друштво » Све више људи жели преквалификацију образовања

Све више људи жели преквалификацију образовања

Ванредно школовање је вид едукације за који се одлучује све више људи у нашој земљи. Тешка економска ситуација и лоше шансе за проналазак посла у струци, навеле су многе на размишљање о промени занимања. Занимања која су некада била перспективна, данас једва да се и траже. Многи послови су аутоматизовани и обављају их машине, а број радне снаге је генерално смањен, те је и број радних места драстично опао.

Ипак, за неким пословима увек постоји потражња. Рецимо, економски техничари су били једнако тражени пре 20 година, као и данас. Можда су данас, са већим бројем предузећа и банкарских установа, траженији него икада. Преквалификација или доквалификација за економског техничара може вам обезбедити лак и брз проналазак добро плаћеног радног места.

Наравно, редовно средњошколско образовање није опција након пунолетства, али срећом, постоји ванредно школовање. Ванредно школовање омогућава промену занимања, преквалификацију или доквалификацију, без обзира на број година полазника. Уколико сте запослени или имате бројне породичне и приватне обавезе, значиће вам да чујете да је ванредно школовање изузетно флексибилно.

 

 

Наиме, немате обавезу присуствовања настави. Можете се у миру посветити својим задужењима. Испите спремате код куће, у време када је вама најзгодније, а полажете их у терминима које можете договорити са професорима наставних јединица. За све нејасноће можете се обратити професорима на консултацијама, које се одржавају лично, телефонски или путем емаил-а. Ванредно школовање се плаћа у складу са важећим ценовником школе, али кад размотрите које све бенефите може да пружи, његова цена се вишеструко исплати.

За упис на ванредно школовање биће вам потребна следећа документа:

  • Оверене фотокопије сведочанстава свих завршених разреда у претходним етапама школовања
  • Оверена фотокопија дипломе
  • Оверена фотокопија личне карте, возачке дозволе или пасоша. Уколико је лична карта са чипом, потребно је да буде очитана.
  • Оверена фотокопија уверења о држављанству, које не сме бити старије од шест месеци
  • Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених.

Преквалификација и доквалификација су видови ванредног школовања.

Преквалификацијом остајете на истом нивоу образовања, али мењате занимање. Ако сте завршили четврти степен, остајете на четвртом степену образовања. На пример – преквалификација за економског техничара (ИВ степен), а завршили сте смер техничар обезбеђења, који је такође ИВ степен.

Доквалификацијом напредујете у степену образовања. Ако сте завршили средњу школу трећег или четвртог степена, полагањем потребне разлике испита досећи ћете четврти односно пети степен. На пример – доквалификација за економског техничара (ИВ степен) након завршене трогодишње средње школе.

Преквалификација за економског техничара само је једна од идеја када размишљамо о перспективним занимањима за којима постоји стална потражња. Упознаћемо вас ближе са задужењима, одговорностима и могућностима радних места за занимања која су тражена:

Економски техничар

Смер економски техничар је, као што смо већ напоменули, увек актуелан и увек тражен. Након завршене преквалификације или доквалификације за економског техничара можете обављати финансијске, књиговодствене, комерцијалне и економске послове. Подједнако можете радити послове истраживања тржишта и маркетинга.

Преквалификација или доквалификација за економског техничара пружиће вам сва потребна знања о организацији и менаџменту предузећа, економији, пословној коресподенцији, пословној информатици.

Могућности запослења су велике, јер су економски техничари тражени свуда – владине и невладине организације, мала и велика предузећа, гигантске компаније, ИТ фирме, банке, продавнице, бутици.. Свима су потребне услуге економских техничара. Можете радити у инвестиционим фондовима, осигуравајућим кућама, школама, а увек је актуелна могућност самосталног запослења – отварањем сопствене књиговодствене агенције.

Преквалификација за економског техничара пружиће вам привилегију да бирате радно место и окружење по сопственом избору, као и сигурну будућност, јер потражња за овим занимањем неће престати никада.

Техничар обезбеђења

Техничар обезбеђења је смер у Економској школи у трајању од четири године. Ако сте разматрали могућност преквалификације или доквалификације за ово радно место, нисте погрешили. За техничарима обезбеђења који су едуковани, одговорни и поуздани стална је потражња.

Посао техничара обезбеђења укључује чување покретне и непокретне имовине, а обучени су и да раде основне административне и информатичке послове. Они се у свом послу служе борилачким вештинама, а у случају потребе и ватреним оружјем. Посао је одговоран, динамичан, а може бити и опасан. Због тога је битно да су кандидати за ово радно место доброг физичког и психичког здравља, прибрани и одговорни, одличног вида и слуха.

Сви пословни објекти морају имати заштитаре и особе од поверења које брину о њиховој сигурности, стога је избор радних места за техничаре обезбеђења велики. Битно је напоменути да едукована лица са дипломом имају приоритет при запошљавању у односу на самоуке кандидате.

Машински техничар

Посао машинског техничара захтева четврти степен образовања, до којег лако можете доћи преквалификацијом или доквалификацијом. Задужења машинског техничара укључују послове везане за пројектовање, градњу, употребу и одржавање алата и машина. Они могу радити у одељењима за конструкцију алата и машина, на припреми и вођењу производње или контроли машина у производним погонима.

Уколико раде у одељењима за конструкцију алата и машина, сарађују са машинским инжењерима, заједно тражећи оптимална решења у погледу брзине, оптерећења и димензија машина. Сигурност и лакоћа руковања машинама су још један битан аспект на којем раде. При конструкцији машина, машински техничари су задужени за прорачуне силе на алату у разним условима коришћења, стога предлажу и врсту материјала од које би алат требао да буде израђен. Машински техничари морају бити прецизни, одговорни, самостални и прибрани у послу који обављају.

Могућност запослења машинских техничара је више него перспективна у производним погонима многих домаћих и страних фирми. Наравно, не треба искључити ни могућност самосталног запослења, осмишљавања разних патената или наставка школовања на Машинском факултету.

Припремила редакција Компас инфо
Повезани чланци:

Портал Компас Инфо посебну пажњу посвећује темама које се тичу друштва, економије, вере, културе, историје, традиције и идентитета народа који живе у овом региону. Желимо да вам пружимо објективан, балансиран и прогресиван поглед на свет око нас, као и да подстакнемо на размишљање, дискусију и деловање у правцу бољег друштва за све нас.